Hosting

Hosting

Giải pháp lưu trữ website chuyên nghiệp, tốc độ truy cập cao lưu lượng thông tin lớn một cách hiệu quả với mức giá hợp lý.

Bảng giá hosting

Start

70,000
VNĐ/ Tháng

Start plus

110,000
VNĐ/ Tháng

Silver

160,000
VNĐ/ Tháng

Silver Plus

200,000
VNĐ/ Tháng

Gold

250,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng1000MB1500MB2000MB2500MB3000MB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền12345
Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
Uptime99%99%99%99%99%
Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Sub domain12345
My SQL 12345
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua
Start

70,000
VNĐ/ Tháng

Start plus

110,000
VNĐ/ Tháng

Silver

160,000
VNĐ/ Tháng

Silver Plus

200,000
VNĐ/ Tháng

Gold

250,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng1000MB1500MB2000MB2500MB3000MB
Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miền12345
Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
Uptime99%99%99%99%99%
Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Sub domain12345
MS SQL Server02345
My SQL 12345
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

Hosting Linux

Start

Giá: 70,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1000MB

Tên miền: 1

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 1

My SQL: 1

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Start plus

Giá: 110,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1500MB

Tên miền: 2

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 2

My SQL: 2

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Silver

Giá: 160,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2000MB

Tên miền: 3

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 3

My SQL: 3

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Silver Plus

Giá: 200,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2500MB

Tên miền: 4

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 4

My SQL: 4

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Gold

Giá: 250,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 3000MB

Tên miền: 5

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 5

My SQL: 5

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Hosting Windows

Start

Giá: 70,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1000MB

Tên miền: 1

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 1

MS SQL Server: 0

My SQL: 1

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Start plus

Giá: 110,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 1500MB

Tên miền: 2

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 2

MS SQL Server: 2

My SQL: 2

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Silver

Giá: 160,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2000MB

Tên miền: 3

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 3

MS SQL Server: 3

My SQL: 3

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Silver Plus

Giá: 200,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 2500MB

Tên miền: 4

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 4

MS SQL Server: 4

My SQL: 4

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua

Gold

Giá: 250,000 Vnđ/tháng

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: 3000MB

Tên miền: 5

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7

Uptime: 99%

Sao lưu tự động: Miễn phí

Sub domain: 5

MS SQL Server: 5

My SQL: 5

Thanh toán tối thiểu: 12 tháng

Đặt mua